جمعه، مهر ۰۳، ۱۳۸۳

حسن صباح آرميده در دامان دريدا

اين عكس را فكر بي‌نهايت گرفته است:


به‌راستي آيا اين دو به هم نزديكند؟

۲ نظر:

  1. Hi Esmail - thanks for the link. Could you do me a favour and translate what the persian says here? I only got as far as 'man ingilisi hastam' and 'halemamnoon'...thanks + best

    پاسخحذف
  2. توضيح: در اين تابلو از واژه‌ي deconstruction به عنوان معادلي براي بنا استفاده شده است. دكانستراكشن در فلسفه‌ي دريدا به معناي شالوده‌شكني است.

    پاسخحذف

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP