شنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۸۲

مطالعات فرهنگي، تفكر پست‌مدرن و . . .

در تفكر پست مدرن پنج ويژگي اساسي قابل تشخيص است:
1. نقد حضور يا نمايش واقعيت و به جاي آن تاكيد بر وانمايي وضع واقعيت . مواضع بنيان گرا در فلسفه همواره بر حضور يا بازتاب واقعيت تاكيد كرده اند اما تفكر پست مدرن به هيچ چيز جز امكان وانمايي اعتقاد ندارند .
2 . نفي اصل و پذيرش پديدارها : منظور از اصل بنيان گرايي فلسفي و فلسفه هاي عقلاني مبناي غايي امور در پي ظواهر است . از ديدگاه پست مدرن در پس هيچ سطحي ، هيچ معنايي در كار نيست .
3. نفي وحدت : از ديدگاه پسا ساخت گرايانه ، هر آنچه تاكنون متضمن وحدت تلقي مي شده در واقع چند وجهي و متكثر است . هيچ انديشه ساده و روشني در كار نيست . و هيچ متني معني واحد و كاملي ندارد .
4. نفي خصلت استعلايي ارزش ها و هنجارها : از ديدگاه پسا ساخت گرايانه ، مفاهيمي مثل حقيقت ، عقلانيت ، عدالت ، خير و … از فرآيندهايي كه خود توصيف مي كنند ، مستقل نيستند بلكه فرآورده همان فرآيندها هستند چنين ارزشها و هنجارهايي از متن زبان ، تجربه و علايق اجتماعي جدا نيستند .
6. غيرت به عنوان تعيين كننده هويت: از ديدگاه پسا ساخت گرايانه ، انسان ، معاني ، انديشه ها ، نظريه ها و … همگي وحدت و هويت ظاهري خود را تنها از طريق فرآيند حذف و غيريت يا بيگانه سازي به دست مي آورند.

متن كامل مقاله‌‌ي آقاي دكتر مهدي‌زاده با عنوان بررسي پيشينه‌ي مطالعات فرهنگي؛ ماهيت و هدف برنامه‌ريزي را هفته‌نامه‌ي فرهنگ و هنر منتشر كرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP