سه‌شنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۷

هایکوی شبانه


چه بنویسم
که امروز هم مثل دیروز
حرام شد

Posted via email from eY

۱ نظر:

  1. بنویس که فردا هم مثل امروز حرام خواهد شد

    پاسخحذف

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP