جمعه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۷

یک خروار کتاب فلسفی مجانی

امید به دسترسی به کتاب هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. این کرامت خاص شیخ ماست و گرنه هستند یک لشگر از فلاسفه که کتابشان فقط در کلاس درس دانشگاه باز می‌شود.

۱ نظر:

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP