شنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۳

مصاحبه با خانم لانگ‌ورث

امروز روزنامة جمهوريت بخشي از مصاحبة من با خانم لانگ‌ورث را چاپ كرد. اين مصاحبه در حاشيه‌ي دومين سمينار ميان‌منطقه‌اي آسياي ميانه و مركزي و جامعه‌ي اطلاعاتي انجام شد و در نشريه‌ي رسانه انتشار يافت. متن كامل‌تر اين مصاحبه را در اينجا بخوانيد.

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP