شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۳

يك خبر و يك خبر ديگر

خبر اول:
از آن زمان كه والت ويتمن مقاله‌اش «دورنماهاي دموكراتيك» را در اواسط سده نوزدهم نوشت، تاكنون. بدنه اصلي فرهيختگان آمريكايي دموكراسي را به معناي «مساوات‌طلبي اجتماعي»، و نه صرفاً «حاكميت نمايندگان مردم»، به كار برده است. كاربرد اصطلاح دموكراسي به اين شيوه در «دوران ترقي» (Progressive Era) و از آن بيشتر در دوران اجراي برنامه‌هاي موسوم به «رويكرد جديد» (New Deal) متداول شد. اين كاربرد به جنبش حمايت از حقوق مدني به رهبري مارتين لوتركينگ، جنبش فمينيستي و جنبش حقوق زنان و مردان همجنس‌خواه اجازه داد تا فعاليت‌هاي خود را كوشش‌هاي پيگيرانه‌اي براي «تحقق بخشيدن به وعده دموكراسي آمريكايي» توصيف كنند.

متن كامل سخنراني ريچارد رورتي را از اينجا بخوانيد.

خبر آخر:
مثل اين كه يك بلايي سر اين بلاگر دارد در مي‌آيد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP