دوشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۸۳

يك نقل قول

به‌نظر مي‌رسد همه اين صفحه به نقل قول اختصاص يافته باشد. اشكالي ندارد، كدام كلمه را شما به‌كار مي‌بريد كه از ديگران به عاريت نگرفته‌ايد؟!
آقاي دكتر نمك‌دوست:

فناوري را هميشه بايد در بسترهاي اجتماعي آن درك كرد و ميان ابزارهاي فني و شرايط اجتماعي تعاملي جدي وجود دارد. در خصوص مسئله ارتباطات جمعي بايد به اين مسئله توجه خيلي بيشتري داشت. در تاريخ مطالعه وسايل ارتباط جمعي هميشه گفته مي‌شود كه بايستي بسترهاي اجتماعي را مورد بررسي قرار داد و ابزارهاي ارتباطي فرزند زمانه‌ي خودشان هستند و به‌محض تولد، به اثرگذاري روي بسترهاي اجتماعي خودشان مي‌پردازند. اما نكته اصلي آنجا است كه الزاماً يك فناوري واحد در شرايط اجتماعي متفاوت ممكن است نتايج اجتماعي كاملاً متفاوتي ايجاد كند. مثال كلاسيك اين اصل، همان ماشين بخار است كه مي‌گويند اختراع ماشين احتراق درون‌سوز باعث شد كه خودروهاي شخصي و صنايع خودروسازي در امريكا به شدت گسترش پيدا كنند. اما اختراع همين پديده در اروپا به توسعه سيستم حمل و نقل عمومي انجاميد. يا اختراع باروت در امريكا منجر به جنگ‌هاي استقلال شد و در چين باعث تقويت مضاعف امپراطوري شد. بنابراين فناوري در شرايط متفاوت نتايج يكساني نمي‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP