دوشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۲

به رسم پيشواز

نوروز به روايت دكتر علي شريعتي

نوروز كه قرن‌هاي دراز است بر همه‌ي جشن‌هاي جهان فخر مي‌فروشد،‌ از آن رو «هست» كه يك قرارداد مصنوعي اجتماعي و يا يك جشن تحميلي سياسي نيست. جشن جهان است و روز شادماني زمين، آسمان و آفتاب، و جوش شكفتن‌ها و شور زادن‌ها و سرشار از هيجان هر آغاز.
نوروز همه وقت عزيز بوده،‌ در چشم مغان، موبدان، مسلمانان، و همه با زبان خوش از آن سخن گفته‌اند حتي دانشمندان كه گفته‌اند: «نوروز نخستين روز آفرينش است . . . »
چه افسانه‌ي زيبايي، زيباتر از واقعيت. راستي مگر هر كسي احساس نمي‌كند كه نخستين روز بهار، گويي نخستين روز آفرينش است. سبزه‌ها روييدن آغاز كرده‌اند و رودها رفتن و شكوفه‌ها سرزدن و جوانه‌ها شكفتن، يعني نوروز. بي‌شك روح در اين فصل زاده است و عشق در اين روزها سرزده است و نخستين بار آفتاب در نخستين نوروز طلوع كرده است و زمان با وي آغاز شده است.
نوروز ــ اين پيري كه غبار قرن‌هاي بسيار بر چهره‌اش نشسته است ــ رسالت بزرگ خويش را همه وقت با قدرت و عشق و وفاداري و صميميت انجام داده است و آن زدودن پژمردگي و اندوه از سيماي اين ملت است و درآميختن روح آنان با روح جانبخش طبيعت و عظيم‌تر، پيوند نسل‌ها و پيمان يگانگي ميان همه دل‌هاي خويشاونديي كه ديوار عبوس دوران‌ها در ميانشان حايل مي‌گشته است و ما در نوروز، در اين ميعادگاهي كه همه‌ي نسل‌هاي تاريخ و اساطير ملت ما حضور دارند با آنان پيمان وفا مي‌بنديم و «امانت عشق» را از آنان به وديعه مي‌گيريم كه «هرگز نمي‌ميريم» و «دوام راستين» خويش را به نام ملتي كه در اين صحراي عظيم بشري، ريشه در عمق فرهنگي سرشار و غني از قداست و جلال دارد و بر پايه‌ي «اصالت» خويش در رهگذر تاريخ ايستاده است «بر صحيفه‌ي عالم» ثبت كنيم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP