چهارشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۲

تناقض‌هاي فرهنگي دهكده‌ي جهاني

فن‌آوري‌هاي جديد اطلاع‌رساني و از جمله اينترنت، تلفن، تلفن همراه، پيام‌گير، فاكس و غيره، ساختارها و منطق‌هاي فرهنگي خاص خود را توليد و بازتوليد مي‌كنند. اين فرهنگ جديد، كه هنوز در حال شكل گرفتن است، چه مختصات و ويژگي‌هايي خواهد داشت؟
مارك فدرمن، راهشناس (استراتژيست سابق!) «برنامه‌ي فرهنگ و فن‌آوري مك‌لوهان» در اين مقاله تلاش دارد صورت‌‌بندي‌هاي آتي فرهنگي و اجتماعي را پيش‌بيني كند. در اين راه، او با استفاده از چهار قانون (tetrard) مك‌لوهاني به تحليل اينترنت مي‌پردازد و پرسش‌هاي نوي را در خصوص آثار فرهنگي اينترنت مطرح مي‌كند. بعد، مارك فدرمن تبعيت از دوگانه‌ي «ديداري» و «شنيداري» مك‌لوهاني، اينترنت را به عنوان «فضايي شنيداري» معرفي مي‌كند كه نمي‌توان گوش را بر آن بست و آثار آن بر جامعه و بازار را متوقف كرد. در پايان با اشاره به مسائلي از قبيل زوال مرزها، جهاني شدن، سلطه‌ي زبان انگليسي، تحليل‌هاي و راهكارهايي ارائه شده است.
متن كامل مقاله به ترجمه‌ي اين صفحه كليد (قلم سابق!) را سايت جديد «فن‌آوري اطلاعات براي مديران» منتشر كرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP