شنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۷

دانشگاه اجتماعی

نه! پانصد و ششصت و هفت روز از زمان ارائه ویراست نهایی کار می‌گذرد و هنوز از چاپ «دانشگاه اجتماعی» خبری نیست. ماشین بوروکرواسی دولت عجب قدرتی دارد! چند ماه پیش، آقای دکتر رستمی ابوسعیدی می‌گفت آقای وزیر علوم که کار را دید، گفت چه بحث‌های جالبی. با این وجود، هنوز معلوم نیست که اصل کار در کجای این دستگاه عظیم گیر افتاده است.

فهرست دانشگاه اجتماعی: تولید و پردازش دانش در جوامع دانایی

پیشگفتار

مقدمه

دانشگاه در گذار به دوران دانایی

فصل اوّل. صورت‌بندی‌های سازمانی دانشگاه

دانشگاه همچون قلعه
دانشگاه همچون کارخانه‌ی تولید اطّلاعات
تولید اطّلاعات
بسته‌بندی اطّلاعات
توزیع اطّلاعات
مصرف‌ اطّلاعات
بازسازی کارخانه؟
دانشگاه همچون سوپرمارکت توزیع اطّلاعات
تولید اطّلاعات
بسته‌بندی اطّلاعات
تحویل اطّلاعات
مصرف‌کنندگان
دانشگاه همچون میدان شهر
فردیّت یافتن دانشجویان
گذار به محیط‌های فراگیرمحور
چالش‌های پیشِ روی دانشجومحوری
یافته‌های شناخت‌شناسی
آموزش اجتماعی
بازاندیشی محیط‌های آموزشی

فصل دوّم. واقعیّت‌های اجتماعی پیرامون دانشگاه

جامعه‌ی اطّلاعاتی و بعد
در تعریف صفت «دانایی»
«گذار به جامعه‌ی دانایی»
کاوش در جوامع دانایی
به‌سوی نظریه‌ی اجتماعی فنّ‌آوری‌های جدید اطّلاعاتی و ارتباطی
پیشرفت فنّی = چرخش بیشتر اطّلاعات؟
الگوهای «کارخانه‌ای» و «اجتماعی» در ارتباطات علمی
دانشگاه در مقام رسانه‌ای ارتباطی
به‌سوی شناخت منطق اجتماعی چرخش اطّلاعات
جامعه‌ی دانایی و ‌اجتماعات مجازی
جامعه‌ی دانایی و اجتماعات مکان‌مند
دانش و اخلاق

فصل سوّم. نقاط اتکای فکری برای عزیمت

ویگوتسکی: جریان اجتماعی آموزش
داویدوف: رسیدن به مرحله‌ی انتزاع
پولانی: تبعیت آگاهانه از سنّت
دیوئی: دانشگاه همچون آزمایشگاه
مولکی: برساخت اجتماعی دانش
انگستروم: دانشگاه همچون یک فرانهاد
لاو و ونگر: بسترهای اجتماعی تولید دانش
کولب: چهار مهارت تجربی
برونر: دانش در مقام یک محصول فرهنگی
نوناکا و تاکوچی: شرکت تولید دانش

فصل چهارم. رسانه‌های فنّی تولید دانش

ابزار چیست؟
ابزار، اینترنت و آکادمی
ابزارهای جدید و انتقال اطّلاعات
گروه‌های مباحثه
پست الکترونیک
موتورهای جست‌وجو
وبلاگ
اشتراک محتوا (RSS)
ویکی‌پیدیا، دانش‌نامه‌ی آزاد دانشجویی
پادکست
دسته‌بندی اجتماعی
دستگاه‌های تولید مردمی دانش

پرسش‌ها: تناقض‌های دانشگاه در جوامع دانایی

آموزش یا پژوهش؟
دانشگاه انبوه یا نخبه‌پرور؟
علوم، تحقیقات یا فنّ‌آوری؟
مدیریّت یا رهبری؟
کارآیی یا دانش‌پژوهی؟
خِرد چهارگزینه‌ای؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP