دوشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۳

دوباره ريزوم

ريزوم‌ها در فاصله‌هاي مياني ريشه‌ي اصلي گياه و درخت مي‌رويند. ريزوم انبوه و متكثر است. از اين رو هيچ آغاز و پاياني براي آن متصور نيست... بر خلاف ريشه كه فقط در يك جهت سير مي‌كند، ريزوم‌ها در جهات مختلف مي‌رويند... ريزوم‌ها همواره در حاشيه مي‌رويند... ريزوم جايگاه و سامانه خاصي ندارد و هميشه در پي تجربه‌هاي ديگر است... ريزوم‌ها سيال و شكننده [؟] هستند بر خلاف لايه‌ها و ريشه‌ها كه سفت، سخت و نفوذناپذيرند.
ارتباط ميان ريزوم‌ها بر اساس همزيستي و سازگاري است در حالي كه ارتباط ميان ريشه‌ها يا لايه‌ها از نوع سازمان‌بندي شده، تمركزگرا و سلسله مراتبي است. ريزوم از توافق و سازگاري ميان عناصر مختلف شكل گرفته است.

درباره‌ي ژيل دولوز، روزي برايدوتي، ترجمه‌ي محمدرضا ارشاد، همشهري 23 آبان 1381.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP