چهارشنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۸۳

دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي

براي سايت دفتر مطالعات آرزوي موفقيت مي‌كنم. فكر مي‌كنم همين روزها ديگر بايد وضع حمل كند و محتواي خودش را به‌روز كند.مصاحبه با آقاي دكتر ابراهيم‌آبادي را حتماً بخوانيد،. شايان گفتن است كه اين مصاحبه درباره‌ي سايت دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي است و نه مطالعات ايران كه خود پروژه‌ي ديگري است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP