دوشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۲

هانس گئورگ گادامر

"گادامر" به عنوان يكي از مهمترين هرمنوتيسن‌‏هاي قرن بيستم مطرح بود. او از منظري زباني و با رويكردي فلسفي- معرفت شناختي، مباحث هرمنوتيكي خود را مطرح كرد و اساساً كتاب "حقيقت و روش" او نقدي بر مباني زيبايي شناسي كانتي، تاريخيگري و هرمنوتيك رومانتيكي "ويلهلم ديلتاي" بود.
وي تبيين‌‏هاي خود درباره زبان را از منظري هرمنوتيكي مطرح كرد و گفت: حقيقت چيزي نيست، جز آنچه در زبان تجلي مي‌‏يابد. زبان به عنوان امري انضمامي، همواره واقعيتها را مي‌‏سازد. پس نمي‌‏توان زبان را تنها، ابزاري براي باز نمايي جهان خارج دانست. بلكه آن در يك كنش گفتاري واقعيتهاي پيراموني را مي‌‏سازد و شكل مي‌‏دهد.
"گادامر" كه هرمنوتيك را مبناي تحليلهاي خود قرار داده بود؛ به وجهه مخاطب در متن پرداخت و از اقتدار مؤلف متن كاست. متن در هرمنوتيك فلسفي "گادامر" مفهومي گسترده يافت. به عبارت ديگر بحث متن (text) به زمينه و بافتار متني(context) تسري يافت.
اصل گزارش را از ايلنا بخوانيد
ايلنا گزارش ديگري از انديشه گادامر را در اينجا قرار داده است.

حالا كه گادامر آمد حيف است اين مقاله را معرفي نكنم:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP